Dětská skupina Slůně 2

Naše dětská skupina je spolufincovaná Evropskou unii a částečně rodiči.
 
 
Název projektu: Dětská skupina Slůně 2
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015593
Doba realizace projektu: 1. 2. 2020 až 31. 1. 2022
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Liberec a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Liberci a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 24 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Školku jsme pro Vás otevřeli dne : 2.ledna 2014

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

 

 

 

Kontakt

Dětská skupina Slůně 2 Česká 617
Liberec - Vesec
460 25
606 144 203 - p.Křížová skolka.slunatko@seznam.cz