Září 2019

      Jelikož nám odešlo do státní školky minimum dětí, nemuseli jsme s dětmi prodělávat zaučovací týden. 
      Rovnou jsme pokračovali ve výuce podle plánu. Pomáháme  rozeznávat ovoce a zeleninu.
      Děti trénují  pojmenovávat, zařazovat do skupin ovoce a zeleninu ,luštěniny a obiloviny.Dětem  vysvětlujeme, 
      proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a do čeho všeho to naše kuchařky dávají.
      Vyráběly ovoce a zeleninu. Děti si zafixovaly  spoustu básniček. 
      Trénujeme i barvičky.Vyrobily si kukuřici a ovoce.
      Podzimního panáčka a žaluda.
 
                             
 
                               
 
                         
  

   Ovoce a zelenina        To je on,                       Všehny svoje prsty,

      To je život to je síla.                             malý slon,  co se učí na trombón.          schovám já je v hrsti.
       Kdo jí mrkev , ředkvičky,                     Zdvíhá chobot, jak trombón,                  spočítám je hned,
       ten je zdravý celičký.                           zatroubí, když dáš bonbón.                    jeden, dva, tři, čtyři, pět.
                                                                   To je on, malý slon,
                                                                   co se učí na trombón.                                           
      

   Cib, cib, cibulenka,    Hruška na zem spadla,   Vezmi žlutou 

        mak, mak, makulenka                              tlesk,plesk , bum.                               tužku ,namaluj mi hrušku,
,       Když jsem byla maličká,                           Červíkovi na záda,                            a pod hrušku talíř,
        chovala mě matička,                                 tlesk, plesk,, bum.                             sláva ty jsi malíř.
        a teď už jsem veliká,                                 Červíček se strašně lek,
        musím chovat Pepíka.                               tlesk,plesk ,bum.
                                                                          Celou hrušku za to snědl,
                                                                           tlesk, plesk, bum.
 

  Kam se Ježek v zimě schoval,    Hádaly se houby,

       neklouzal se, nesáňkoval ,                                           hádaly se v lese,
       zahrabal se do listí,                                                      kterou z nich houbař 
       od té doby spí a spí.                                                     v košíku odnese.
                                                                                            Tak už kráčí nese,
                                                                                            houbař kudrnatý,
                                                                                            neměl ani jednu,
                                                                                            jenom jedovatý.
 
 

  ŘÍJEN 2019

 
    Tento měsíc s dětmi, probíráme  dopravní výchovu. Jak se chovat na ulici, že musí chodit jedině na chodníčku, 
    nebo na kraji silnice. Co jsou dopravní značky a kdo se podle nich řídí. Co je semafor, kdo je policajt.
    A už také probíráme změny, které se dějí v přírodě. Že už tu máme podzim a s tím souvisí i jiné oblékání,
    je brzy tma. Vyrábíme podzimní věci a trénujeme  i básničky související s podzimem. 
 
        
             
 

  Honzo, stůj, to není fór,      Podívej se babičko,   

       podívej se, semafor.                                      namaluji sluníčko.                        
       Právě svítí červená,                                      Sluníčko má dvě očka,                   
       víš vůbec, co znamená ?¨                             jak nějaká kočka.                           
       Na chodníku musíš stát                                Vesele se usmívá,                          
       a všem autům přednost dát.                         tiše si povídá.                                 
       Zelená , konečně,                                         Svítím svítím na stromy,                 
       můžeš přejít bezpečně.                                 posvítím i na domy.                        
                                                                             Svítím i kotěti,
                                                                             ale nejraději pro děti.
 
 

  Dupy, dupy, dup,      Pichlavý domeček,       To jsou prsty,

      nesu košík hub.                            v každém bydlí chlapeček.                         to jsou dlaně.
      Hříbky, lišky, křemenáčky,¨           Jeden, druhý, za ním třetí,                         Mýdlo s vodou,
      nakrájím je do omáčky.                ze stromu už na zem letí.                           patří na ně.
      Co nesníme, usušíme,                 Kutálí se, kutálí,                                         Po mýdle dobré jídlo,
      v zimě houby také jíme.                kampak se jen schovali ?                          a po jídle zase mýdlo.
                                                            Najdeme je zakrátko,
                                                            vyrobíme zvířátko.
 

       Co ta očka vidí ??

            vidí, vidí, lidi.        .
            kluka, dědu a babičku.
            Všichni bydlí v domečku,
            na zeleném kopečku. 
 

 

Listopad 2019

 
Jelikož jsme díky dotacím zakoupili klávesy, děti se učí zpívat spoustu písniček. Takže tento měsíc už  umí spoustu informací o podzimu a zpívají písničky.Děti také při hudbě cvičí,a tím dokáží  rozeznávat různé zvuky.
 
 
     
 
Skákal pes přes oves.
Ovčáci čtveráci.
Já do lesa nepojedu.
To je on malý slon.
Pec nám spadla.
Cibulenka
Štědrý  večer nastal
Půjdem spolu do Betléma
Čertovská píseň.
Já mám koně vrané koně.
                              

Prosinec 2019

V prosinci jsem s dětmi probíraly vánoce, proč si lidé dávají dárky a ježíšek ,že nosí dárky dětem. Vysvětlily jsme jak to všechno vzniklo. Děti dostaly spoustu dárků pod stromeček, které v budoucnu budou rozvíjet jejich vnímání, slovní zásobu, motoriku a logické myšlení. Děti vyrobily rodičům dárky , přáničko na vánoce a procvičily  si spoustu básniček.
   
 
    
 

Mik, mik mikuláš,     Strojíme stromeček,   Máma dala, 

 přišel s čertem na guláš.                   strojí i dědeček.                           do krabice upečené cukroví.
 Čerte, čerte chlupatý,                        Na stromečku hvězdička,            Schovala ho co nejvíce,
 nech ten pytel za vraty.                      strojí i babička.                            kam? To nepoví.
 Slibuji Ti slibuji,                                                                                      A tak s tátou hledáme,
 že už zlobit nebudu.                                                                              večer tajně mlsáme.
 

 Čerta mi se nebojíme,     Cinky,linky zvonek zvoní,   

      protože mi nezlobíme.                             ve vaně se kapr honí.                      
      A když jenom trošičku,                            V míse voní ovoce,                         
      tatínka a maminku.                                 cinky linky, cinky linky,                    
                                                                      už jsou tady vánoce.                      
                                                                                                                
                                                                                                                  
 
               
 
 
                
 
 
                   
       
 
 
 
      
 
Leden 2020

 

Tak je tu nový rok a naše děti se dozvídají spoustu informací, co se děje s přírodou v zimě, a hlavně jak žijí zvířátka ,když přijde zima. Že někteří, usnou tvrdým spánkem a někteří nespí a jsou rádi, když jim lidé donesou něco dobrého k snědku.
          
 
      
 

   Čepice mi hodně sluší,   Zima přišla toto zebe,   Dva mrazíci uličníci,

      schovává mi obě uši.                                   na zem padá snížek z nebe.                 pod střechou si hráli,
      K čepici mám rukavice,                               Zítra z rána vezmu sáně,                       houpali se na rampouchu 
      kdyby přišla fujavice.                                   zajezdím si z naší stráně.                      všemu se jen smáli,
                                                                                                                                         trala, trala všemu se jen smáli.
 

Bude zima, bude mráz,      Vzal vrabeček,               

  kam se ptáčku kam schováš.                         na taneček sýkorku,                                     .               
  Schovám já se pod hrudu,                             měli spolu jedno sólo na borku,                                          
  tam já zimu přebudu.                                     vrabec samé skoky,                               
                                                                         sýkorka zas kroky,                                
                                                                         nešlo jim to dohromady na borku.                                    
                                                                                                    
                                                                                                   

   Povídala jedna slečna    Mráz, mráz, mráz,

    že je zima nebezpečná,                              letí kolem nás.
    že se v zimě jenom spí a                            Mráz, mráz, mráz,
    pod peřinkou lenoší.                                   maluje obraz.
    Bacily a bakterie naskáčou                        Zamrzly loužičky,
    na to co žije,                                               zebou nás nožičky.
    proti nim jsme bezmocní                            Mráz, mráz, mráz,
    a všichni budem nemocní.                         letí kolem nás.
    Milá slečno, to je síla,
    pěkně jste nás vyděsila,¨
    ale my se nedáme a 
    do sněhu hned spěcháme.
    Otužilá máme těla 
    víme co se v zimě dělá.
    Běhá, cvičí , sportuje a 
    sáňkuje a lyžuje.

                                                                                                 

                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                  
 
 

Únor 2019

V únoru jsme se snažili aby děti uměly vnímat čas během dne, hlavně rozeznávat den a noc, ráno dopoledne, poledne, odpoledne, navečer , večer a noc.Dětem jsme rozdělily týden tak, aby lehce poznaly i dny v týdnu. V pondělí nosí do školky hračky, v úterý hudební výchovu, ve středu mají ochutnávkový den, ve čtvretek je velký tělocvik a pátek je uklízecí den a pyžamka do šatny, protože je před nimi víkend. 
 
 
                
 
 

           Hlava , ramena, kolena, palce,           Šup kartáčku do chaloupky

                kolena, palce, kolena, palce,                                          vyčistíme všechny zoubky.
                hlava, ramena, kolena, palce,                                        Proč by byla pusa smutná,
                uši ,oči, pusa, nos.                                                         sladká pasta zoubkům chutná.
   

       Sněhuláci ti se mají,                        Korálky se roztrhali,

           nekašlou a nekýchají,                                              do koutečka rozsypali.
           i když kmotru Meluzínu                                            Kde je najdu ?
           pozvou ráno na hostinu.                                          Kde je mám ??
                                                                                            Všechny já je posbírám.
 
 
 
 

Březen 2019

 
V Březnu jsme s dětmi trénovaly povolání. Vysvětlili dětem proč musí chodit do školky, protože jejich
 rodiče musí chodit do zaměstnání. Do zaměstnání se chodí proto, aby měli rodiče peníze 
 na potraviny, na bydlení a jiné věci které jsou nutné k životu. Děti se seznámily se spoustu
 povolání, zkusily si zahrát na pekaře vyráběli z modelíny přeclíky,hrály si na poštáky a 
roznášely poštu, hrály si na policaity , doktory, sanitáře. 
Také jsem si vyprávěli, že odešla zima a nastalo jaro. Děti si zahrály na zahrádkáře a zasadily
jarní osení a dělali přáníčka pro rodiče.
A měly jsme ve školce velký krásný karneval děti si vyrobily masky.
   
 
 
     
 
      
 
 

Pekař peče housky,   Máme plnou popelnici,    

    uždibují kousky.                               spoustu smetí,špíny v ní.                         
    Pekařka mu pomáhá,                      Necháme ji na ulici,                                    
    uždibují oba dva.                             popelář ji vyprázdní.                                   
 

Na jaře, na jaře,              Milé jaro kde jsi ??

    čáp jede v kočáře.                                 vidět tě tu nejsi.
    Hej hopy, hej hopy,                                První sněženka už vykvetla,
    hej hopy hej hop.                                   paní zima utekla.
 

Sluníčko volá                Zahradník má spoustu práce,

 na sněženku,                                          celý den je na zahrádce.
 podívej se jak je venku.                          Sází, ryje, okopává,
 Sluníčko volá do oken,                           na krtka si pozor dává.
 halo děti pojdte ven.
 

   Hasič                           Každý má své povolání,

   Trámy hoří ,                                          práci, čili zaměstnání.
   střecha padá,                                       Jeden třeba dobře vaří,
   Jedem k ohni,                                       jinému se v hudbě daří,
   tradá, tradá!!                                         další dobře sportuje,
   Velitel už nasedá,                                 jiný moři holduje,
,, Zachráníme co se dá "                         jeden učí malé děti,
                                                                jiný zase mete smetí,
                                                                další umí spoustu řečí.
 

  JEžibaba s ježibabou,

    na kopečku za Jihlavou.
    Radili se radily,
    jak by nejlépe řádily.
    Čáry máry,basta fidly,
    Koštátko nás ponese.
    Poletíme jako vítr,
    Bojte se nás bojte se!!
    Ježidědek , vstal ze židle,
    že poletí, vzal si vidle.
    Jenže vidle neletí,
    Proto sláva koštěti.
                                                      
                                                    
                                                        
                                                       
 

 

                                                                                      Duben 2019
  V Dubnu jsme s dětmi probíraly dopravní výchovu, děti si procvičily rozpoznávat dopravní prostředky a podle
   čeho řídí , a že i my jsme účastníci dopravního provozu a musíme, proto  dodržovat pravidla. Jako chodit po přecho-
   du pro chodce, přecházet pouze, když svítí zelený panáček a nebo když se pořádně rozhlídneme a víme 
   100% že nic nejede, děti chodí na kraji silnice. 
 
   
            
    
 

  Po silnici auto jede,    Jede, jede vlak    Co máš dělat na červenou,

       bliká, troubí, motor přede.                 syčí jako drak.                       když se kolem auta ženou ?            
       Jede, jede z kopečka,                       uličnicky zahvízdá                 Na chodníku klidně stát,         
       tosí se mu kolečka.                           ztratí kouř mrak.                    v jízdní dráhu nevbíhat.                 
                                                                Jede jede vlak                        Co znamená tahle změna ?                    
                                                                zpívá si tak tak                       Když je žlutá rozsvícená?                  
                                                                sedněte si lidičky                    Připrav se a pozor dej,              
                                                                svezu vám i vak.                     čekej , nikam nespěchej!  
                                                                                                               A když svítí zelená,
                                                                                                               co to děti znamená ?
                                                                                                               Malí jako velcí,
                                                                                                               Všichni přejdou silnici.
 

  Pozor volant, 4 kola   Jede, jede 

    pozor jede autoškola.
    Serpentýna brzda, samý plyn,
    každý z nás je závodník.
    

                                                           Květen 2020

 
 V květnu jsme si říkaly s dětmi o mamince, a celé rodině. Děti si říkaly básničky pro maminku, 
 zpívají písničku pro maminku, vyrobily si dárek mamince.Probíráme co je rodina a kdo do ní patří.
 

 V Bříšku jsi mě nosila,      Maminko, mámo,

  v kočárku mě vozila.                                      Já tě mám rád,
  Pamatuješ první zoubek ?                             Chtěl bych Ti něco 
  Rozbité kolínko ??                                         k Tvému svátku dát.
  U všeho jsi vždycky byla,                              Kytičku, růžičku, 
  moje sladká maminko.                                  že tě nosím v srdíčku
  Za každou tu chviličku,                                 a tuhle malou písničku.
  nosím si tě v srdíčku.                                    Maminko, mámo, to se podaří,
                                                                        náš táta se mnou dneska uvaří
                                                                        mističku pudinku a navrch rozinku
                                                                        a k tomu velkou pusinku.
    
 
  
 

                                                             Červen 2020

   S dětmi jsme si povídaly o Indiánech a celý měsíc je pojat v tomto duchu. Děti si zpívají indiánské písničky, básničky, 
   vyrobily  indiánské čelenky, lapače snů, poslouchaly indiánskou hudbu, měly ve školce Teepee, totem.
 

      Indiáni rudí,      Indiánské holky      Indiánský kluk

       Málo kdy se nudí,                 My jsme holky indiánské,             já mám šípy,
       po zemi se plíží vpřed          a chceme být pořád krásné.         já mám luk,
       u totému budou hned.          Hezké šperky nosíme,                  jako správný kluk.
                                                    indiánům se líbíme.                      O prázdninách lovím v lese,
                                                                                                          schovejte se, schovejte se
                                                                                                          za křovím než vás všechny ulovím.
 

     Indiáni jdou                                  Idiáni Ti se mají,

      Indi, Indi, Indi,Indi, Indiáni jdou,                                       celý den si jenom hrají.
      Halí , halo, a Indiáni jdou,                                                Skáčou hejsa hopsasa,
      my se , my se,my se, my se, nebojíme se.                      chytají se do lasa.
      Halí , halo ,a nebojíme se.
      Šel první, šel druhý, šel třetí Indián,                                 Potom vlezou do vigmanu,
      šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý Indián,                                 zavolají na svou mámu:
      šel sedmý, šel osmý, šel devátý Indián,                           Mámo, mámo, máme hlad,
      a ten desátý ten byl poslední.                                          Snědí vlka a jdou spát.
 
                                                                                               Do spánku jim tiše vyjí,
                                                                                               kojotové nad prérií.
                                                                                               A když vyjde sluníčko,
                                                                                              dají barvy na líčko.
     
                                                                                               Potom vlezou do vigmanu, 
                                                                                               zavolají na svou mámu :
                                                                                               Mámo, mámo máme hlad,
                                                                                               Bizona si můžou dát.
 
 
                                                     
                  
                                                                                               
                                                                                                             
       
 
 
 
 
 
 
       

Kontakt

Dětská skupina Slůně Česká 617
Liberec - Vesec
460 25
606 144 203 - p.Křížová skolka.slunatko@seznam.cz