Vážení rodičové, chci Vám touto cestou sdělit, že naše školka už nepatří mezi soukromé. 

  Naše školka už patří mezi neziskovou  organizaci  a patříme mezi  dětské skupiny.Co to je dětská skupina ?? 
 Je to na stejné úrovni jako MŠ,ale nepatří to pod Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy,
  ale pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Jsou dva druhy dětských skupin.
 Jedni se zaměřují pouze na děti od 1-3 let a slouží spíše jako jesle. Pak je tu druhá varianta
 dětských skupin, kdy děti spolu už od nejmenšího věku jdou až do školy a vyrůstají spolu jako
 sourozenci.Touto skupinou je i dětská skupina Slůně. Dětské skupiny se také liší od MŠ tím, že jsou 
 pouze pro pracující rodiče nebo pro rodiče na úřadu práce, kteří si hledají zaměstnání.
 Ale zaměstnaný může být jen jeden s rodičů.
 Pokud je matka na mateřské dovolené a byla zaměstnána a její smlouva stále platí je brána jako zaměstnaná.
 Na jednu učitelku připadá 6 dětí.V naší skupině jsou s dětmi učitelky s pedagogickou školou.
  Proto děti jsou i lépe připravé do školy.
 Je na ně větší čas se jim věnovat.Děti mají k dispozici tři herny z toho jedna je velká a slouží jako tělocvična,
  pak jídelnu, lehárnu a šatnu.Máme i piáno takže děti jsou vedeni k hudbě u kterého cvičí a zpívají.
 Ale bereme i děti, které u nás nezůstanou do školy a odejdou do státní školky.
 Od 01.09.2019 jsme pronajali další prostory, které nám umožnili brát děti 0d 12 měsíců a odělili jsme malé
  děti od velkých. V těchto prostorách jsou hračky pouze pro nejmenší a proto slouží jako jesle. 
 
 

 A co nabízí naše dětská skupina dětem ??

 

Hlavně děti učíme samostatnosti, učíme je respektu jeden k druhému, 

chlapce učíme džentlmanství, učíme děti logickému myšlení a učíme je pořádně mluvit.

Jezdíme s dětmi do divadla na pohádky, hudební představení - děti se tím rozšiřují slovní zásobu a učí se sedět v klidu a soustředit se.

Jezdíme s dětmi do Arény na trampolíny. Děti potřebují v každém věku pohyb a v Aréně jich mají dostatek i v zimě.

Jezdíme s dětmi na poznávací výlety kde děti vidí spoustu věcí ,které ve školce nevidí.Naše děti proto mají velkou slovní zásobu a spoustu zážitků.

 
 
 
              
     
                          
 

publicita webovky Slůně 2.doc (42496)

Kontakt

Dětská skupina Slůně 2 Česká 617
Liberec - Vesec
460 25
606 144 203 - p.Křížová skolka.slunatko@seznam.cz